March 23, 2023

ทะเบียนรถ ปู่เดือนชัย

หลายคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับ หลวงปู่เดือนชัย ต้องบอกเลยว่าหลวงปู่เดินทางไปไหน จะต้องมีลูกศิษย์คอยมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งหลวงปู่มีลูกศิษย์เยอะมากๆ และมักจะมีกิจนิมนต์ให้เดินทางไปปลุกเสก ในงานพิธีอยู่บ่อยครั้ง

บารมีหลวงปู่เดือนชัย ค่อยๆ เป็นที่รู้จัก ทั้วประเทศ วัตถุมงคลของปู่ ต่างก็มีผู้คนอยากได้ไปบูชา และที่สำคัญสิ่งที่เหล่าบรรดาลูกศิษย์จะสนใจเป็นพิเศษคือรถคันที่หลวงปู่เดือนชัยนั่งมานั่นเอง

ภาพจาก วิชญ์ เมืองฉะ

ภาพจาก วิชญ์ เมืองฉะ

ขอบคุณเจ้าของภาพด้วยครับ

สาธุ

ขอบคุณเจ้าของภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *