April 2, 2023

สิ้นเกจิล้านนา หลวงปู่พระครูรัตนานุวัตร มรณภาพสงบ สิริอายุมงคล

วันที่ 15 ต.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน หลวงปู่ รัตนานุวัตร รัตโน อายุ 94 ปี 75 พรรษา อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อสร้าง หมู่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ หรือลูกศิษย์ลูกหา เรียกว่า ตุ้ลุงแก้ว รัตโน ได้ละสังขารลง ที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ส่วนสรีระร่างนั้น ในวันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 65 ทางคณะศรัทธา และลูกศิษย์จะได้นำออกจาก รพ. ไปบำเพ็ญทางพิธีศาสนาที่วัดบ่อสร้าง บ้านบ่อสร้าง (หรือบ้านบ่อสร้างกางจ้อง) หมู่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

นายมานิตย์ ชูยกปิน อดีตประธานชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.สันกำแพง และประธานชมรม กำนัน ผญบ.บ้านบ่อสร้างกางจ้อง เปิดเผยว่า ทางหลวงปู่ รัตนานุวัตร อายุ 94 ปี 75 พรรษา ได้ละสังขารลง ยังความน้อมถวายความอาลัย ยังความโศกเศร้า ต่อการมรณภาพจากไปของหลวงปู่พระครูรัตนานุวัตร ตุ้ลุงแก้ว รัตโน ในครั้งนี้ และเท่าที่ทราบมาเป็นเกจิมีพรรษามากที่สุดก็ว่าได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *