March 23, 2023

‘อ๊อฟ พงษ์พัฒน์’ ทำใจรักษากว่า 4 ปี นั่งรถเข็นแขนขาขยับไม่ได้ หาเงินได้ใช้รักษาตัวหมด


‘อ๊อฟ พงษ์พัฒน์’ ทำใจรักษากว่า 4 ปี นั่งรถเข็นแขนขาขยับไม่ได้ หาเงินได้ใช้รักษาตัวหมด

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่1

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่2

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่3
VDO ‘อ๊อฟ พงษ์พัฒน์’ ทำใจรักษากว่า 4 ปี นั่งรถเข็นแขนขาขยับไม่ได้ หาเงินได้ใช้รักษาตัวหมด

ขอบคุณเจ้าของข้อมูล…

สำหรับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเพื่อนำไปหาซื้อ… สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *