March 23, 2023

จัดให้ เดี๋ยวเจ้ามือจะอั้น เลขแม่น้ำหนึ่ง หลังครั้งที่แล้ว เข้า 3 ตัวตรงๆ

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศรางวัลประจำวัลประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2565 หลายคนอาจมีเลขในใจกันอยู่แล้ว แต่สำหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานสยามนิวส์ ก็นำมาฝากกันอีกเช่นเคย

แม่น้ำหนึ่ง

สำหรับ เลข 1/10/65 จาก แม่น้ำหนึ่ง ครั้งนี้

 

แม่น้ำหนึ่ง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *