March 23, 2023

คลายข้อสงสัย อดีตตร.คลั่งติดยาตั้งแต่มัธยม แต่สอบตำรวจได้ จนเกิดเหตุสลด

เรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นที่หลายคนยังเกิดความสงสัย สำหรับประวัตินายปัญญา คำราบ อดีตตำรวจบุกเข้าไปก่อเหตุบุกยิ-งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ทำให้มีเด็กเล็กและผู้ใหญ่เสียชีวิตจำนวนมาก ที่สอบเข้ามาเป็นนักเรียนของโรงเรียนนายสิบตำรวจ จอหอ โดยใช้วุฒิมัธยมปลาย ก่อนบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2556 ใน ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.) สน.ยานนาวา ต่อมาวันที่ 24 ก.ค. 2560 ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลุมพินี ก่อนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาวัง เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562

ทั้งนี้ในส่วนที่ปรากฏว่า นายปัญญา คำราบ ซึ่งขณะนั้นยศ ส.ต.อ. ได้ยอมรับกับทาง พ.ต.อ.สุวัฒชัย มะลิทอง ผกก.สภ.นาวัง ว่า เสพสารเสพติดตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมแล้ว และรับปากว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีก

ซึ่งในส่วนนี้ มีรายงานว่าห้วงที่นายปัญญา สอบเข้ามาเป็นตำรวจ ได้มีการตรวจสอบหาสารเสพติด ซึ่งผ่านตามขั้นตอน ทั้งนี้ในระเบียบการสมัครมีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ที่เข้ามาสมัครเป็นตำรวจต้องผ่านการตรวจร่างกายและหาสารเสพติด โดยเฉพาะการตรวจหาสารเสพติดมีการกำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2550

มีรายงานว่าก่อนหน้านี้ มติคณะรัฐมนตรี ปี2550 เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้โอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด โดยห้ามออกกฎหมาย หรือระเบียบที่ละเมิดสิทธิ หรืออ้างเหตุแห่งการเคยเลยหรือติดยาเสพติดที่พ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดแล้ว ซึ่งเคยมีกรณีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.357/2551 คดีหมายเลขแดงที่อ.2/2554 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2555

กรณีผู้สมัครสอบรับราชการตำรวจถูกตัดสิทธิการเข้ารับราชการ เหตุที่เคยมีประวัติถูกดำเนินดคี ขอให้ทางตำรวจภูธรภาค 5 ยกเลิกวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ และให้รับเข้าบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ตามตำแหน่งที่สมัครไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *